Spring navigationen over og gå direkte til indhold

LYDGULVE

Lyd og støj fra etageadskillelser og trinlyd påvirker os. Et lydgulv kan hjælpe med at reducere støjen i forskellige situationer, og kan laves i flere forskellige typer af gulvopbygninger.

Lydgulv er betegnelsen for en type gulvopbygning, der er støj- og trinlydsdæmpende. Det er især en populær løsning i etageejendomme, kontor- og sygehuse, samt detailbutikker. Opbygningen afsluttes typisk med et lag flydemørtel, og giver mulighed for mange forskellige gulvbelægningstyper. Det kan være alt lige fra trægulve og fliser til gulvtæpper eller linoleum.

Der skelnes især mellem to typer støj som lydgulvet kan være med til at afhjælpe: Trinlyd og luftlyd. Trinlyd er den støj som skabes når man går på gulvet, eller når ting falder på gulvet. Luftlyd er den støj som stammer fra bl.a. samtaler, TV og musikanlæg. Med et lydgulv er det muligt at lave gulvløsninger, der kan reducere disse former for støj.

 

Opbygning af et lydgulv

Selve opbygningen af lydgulvet består af flere lag, for at sikre den bedste lydisolerende effekt.

Et eksempel på et opbygget lydgulv kan være følgende:

Nederst udstøbes et afjævningslag som sikre et plant underlag for lyddugen.

Der opsættes en kantisolering langs alle vægge og søjler.

Herefter kommer det vigtige og lyddæmpende lag, som består af en trinslydsdug.

På lyddugen udstøbes en flydemørtel som egner sig til den efterfølgende gulvbelægning.

På flydemørtlen pålægges den ønskede gulvbelægning som fx. trægulv eller linoleum.

Et lydgulv kan have en indbygningshøjde på ned til 40 mm alt efter de aktuelle forhold.

Har du konkrete krav til dæmpning af trinlyd og luftlyd anbefales det at kontakte en akustiker.

FAKTA

Fordele ved at benytte et lydgulv er bl.a.:

  • Lav vægt
  • Kan bruges i alle konstruktioner
  • Valgfri gulvbelægning
  • Mulighed for gulvvarme
  • Plads til installationer

Ønsker du mere info om lydgulve?

Har du spørgsmål eller brug for vejledning til lydgulve, så er vi klar til at hjælpe dig.

32 50 12 59

Vi tilbyder

Lodbyg Entreprise arbejder med alle slags flydemørtler, flydespartel, betongulve og pumpebar EPS-cement. Med en bred erfaring kan vi altid finde løsninger til underlag for de fleste belægninger.

CEMENTBASEREDE UNDERGULVE SIDEN 2003

Lodbyg blev grundlagt i 2003 af Grethe og Leif Hansen. Leif har mere end 35 års erfaring fra entreprenørbranchen, bla. som byggeleder. Som en af de første herhjemme introducerede Leif markedet for tyndpuds og flydemørtler og det blev startskuddet for Lodbyg.

VI LÆGGER VANDRET FOR KUNDERNE